Thought Leaders in Privacy: With Dan Or-Hof- מנהיגים בפרטיות

שנה וחצי לאחר כניסת ה- GDPR לתוקף, עם ה- CCPA ממש מעבר לפינה ועם הרבה חוקים חדשים להגנת נתונים ברחבי העולם, הפורטל הגדול בעולם בנושא הגנת מידע ופרטיות, DataGuidance שוחח עם דן  על תחזיתו לשנת 2020 בנושא תאימות לפרטיות הגלובלית והחוק הישראלי.