GDPR – היישום המעשי

פי סי און (pCon) הוא שירות עדכונים מקצועי, שמיועד למנמ"רים ומקבלי החלטות מחשוב בארגונים.

לקראת כניסתן לתוקף של תקנות ה- GDPR ותקנות אבטחת מידע בישראל, שתי תקנות משמעותיות,שמחייבות ארגונים להערך בהקדם,ערך הפורטל תחקיר מקיף בנושא ולשם כך ערך ראיון עם דן ושוחח עימו: על התקנות כיצד מתבצע יישום GDPR וחשיבותו.

"המנמ"ר הוא  ציר סופר חשוב, בתהליך הציות ל GDPR ולתקנות אבטחת מידע.. רבים מהתהליכים שדרושים לכך, יהיו תחת ידיו. הציות ל- GDPR משלב משפט וטכנולוגיה בצורה מובהקת. למעשה, המנמ"ר לא פחות חשוב לכך ואולי אפילו חשוב יותר, מהיועץ המשפטי של החברה". כך אומר עו"ד דן אור-חוף בראיון שערך עמו פי סי און  במסגרת תחקיר מקיף שערכו עבור מנהלי מערכות המידע בישראל בנושא.

דחיפות ההערכות לתקנות מחייבת לא רק שת"פ ומעורבות של אנשי ההנהלה בחברה אלא גם את המחויבות שלהם בתהליך הזיהוי והמיפוי (כנדרש בתקנות ה GDPR) לאבטח ולייצר מנגנונים בחברה שיאפשרו לאכוף את מקורות המידע ולגבש נהלים לתהליכים סדורים ולמקרי פריצת אבטחה.

מהם סוגי המידע המחויב לתקנות,מה קורה אם לספקים יש גישה מידע,  מדוע חשוב להערך   ועוד על כך בכתבת התחקיר .

לקריאת הכתבה – GDPR interview pcon