המדריך לחוק הגנת פרטיות הצרכן בקליפורניה ה-CCPA.

בשל חשיבותו הרבה של החוק החדש לחברות ישראליות, אנו שמחים לפרסם את המדריך לחוק הגנת פרטיות הצרכן בקליפורניה – CCPA, כפי שערכנו ועדכנו את המדריך בעברית ל GDPR.

ביארנו את המושגים הכלולים בו והמלצנו המלצות כיצד לדעתנו יש להיערך לציות לו.

אודות ה – CCPA

כתגובה לזינוק בדיווחים על דליפות מידע צרכני ולחשש הגובר מפני אובדן הפרטיות, בין היתר בעקבות פרשת קיימברידג' אנאליטיקה, נחקק בחודש יוני 2018, במדינת קליפורניה, החוק להגנת פרטיות הצרכן.

החוק יכנס לתוקף ב-1 בינואר, 2020.

מדינות נוספות בארה"ב צפויות ללכת בעקבות קליפורניה וכבר עומדות ותלויות הצעות חוק ברוח ה-CCPA ב – 8 מדינות נוספות בארה"ב.

בשל הליך החקיקה החפוז, צפויים לחול בעתיד שינויים ותיקונים בחוק.

מדריך זה מעודכן נכון ליום פרסומו וכולל גם את התייחסותנו להצעת חוק לתיקונו התלויה ועומדת בפני המושל של מדינת קליפורניה ("הצעת חוק 1121"). ככל שיתפרסמו בהמשך עדכונים לחוק, משרדנו יתייחס אליהם בנפרד.

שלושת הדברים החשובים ביותר לדעת על ה – CCPA

  • בדומה לרגולציה האירופאית (“GDPR”), תחולת החוק הינה אקס-טריטוריאלית כך שהוא יחול לא רק על חברות אשר מקום מושבן הוא במדינת קליפורניה כי אם גם על חברות אשר מקום מושבן מחוץ לקליפורניה אך הן מספקות שירותים או מוצרים לתושבי קליפורניה (גם כשהם נמצאים זמנים מחוץ לקליפורניה).
  • ישנם הבדלים בין ה – GDPR ל – CCPA כגון דרישות שונות לתוכן מדיניות הפרטיות, זכויות שונות והגדרה שונה ל'מידע אישי' כך הכוללת גם מידע הקשור למשקי בית ולמכשירים. גם חברות שנערכו לציות ל-GDPR תצטרכנה להעריך את תחולת החוק על עסקיהן, מערכותיהן ונהליהן הפנימיים ולבצע התאמות ושינויים נוספים.
  • הסיכון בהפרת החוק גדול. ה – CCPA מקנה לתובע הכללי בקליפורניה סמכות לתבוע סכומים של עד  $7500 עבור כל הפרה, כשמספר ההפרות כמספר בני האדם הנפגעים.  

מדריך זה הוא כמובן לא תרגום של החוק. המדריך איננו ממצה. ישנן הוראות ב – CCPA שעוד תדרושנה מלאכת פרשנות רבה ואנו ממתינים עוד להנחיות וכללים שהתובע הכללי של קליפורניה אמור לפרסם.

לעתים תמצאו במדריך גם את דעתנו. לתשומת הלב: איננו מוסמכים לעריכת דין בקליפורניה והמדריך איננו בגדר חוות דעת משפטית.

תפקידו לשמש כמעין מורה נבוכים למושגים ולעקרונות הכלולים בחוק ולסייע בהבנת יישום הוראותיו, אך הוא איננו תחליף ליעוץ מקצועי בנוגע לחוק זה.

אנו מקווים שמדריך זה יועיל לכם.

לקריאת המדריך

בקרו גם

המזכר לעיל מספק סקירה כללית של הנושא האמור בו. אין מדובר בחוות דעת משפטית. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאור-חוף, 

טל office@or-hof.com ; 03-5620992