המדריך בעברית ל- GDPR פורסם לראשונה באוקטובר 2016, עם הכרזתה של רפורמת הגנת המידע האירופאית.

מאז ליווינו חברות וארגונים רבים בתהליכי הסדרה לרפורמה.

כעת אנו גאים לפרסם את המדריך ל GDPR המעודכן לשנת 2018.

 

לקריאת המדריך – מהדורה 2018

 

המדריך לחוק הגנת מידע האירופאי – EU GDPR Guide –  מהדורה 2016

לאחרונה אישר האיחוד האירופאי את הרפורמה החדשה להגנת מידע:  Reform of EU data protection rules

הנה שלושה דברים שאתם חייבים לדעת על הרפורמה:

1. היא תחול על הרבה חברות ישראליות.
2. היא תחולל שינויים וחידושים רבים וצריך להיערך אליה כבר כעת.
3. מי שלא ייערך ימצא עצמו ללא לקוחות אירופאיים וצפוי לקנסות של מיליוני אירו.

המדריך מסביר הוראות משמעותיות בחוק החדש, כולל ביאורים למושגים ומציג נושאים שיש לטפל בהם כדי להיערך לפעול לפיו.

החוק החדש – 260 עמודים אורכו והוא כולל 173 סעיפים בדברי האקדמה ו – 99 סעיפים בחוק עצמו.

בשל חשיבותו הרבה של  GDPR לחברות ישראליות רבות, ערכנו את המדריך הזה, המתייחס להוראות שלדעתנו הן המשמעותיות ביארנו את המושגים הכלולים בו והמלצנו המלצות כיצד לדעתנו יש להיערך לציות לו.

זהו כמובן לא תרגום של החוק. המדריך איננו ממצה ולעתים תמצאו בו גם את דעתנו, כיוון שישנן הוראות ב – GDPR שעוד תדרושנה מלאכת פרשנות רבה. לתשומת הלב: אנו איננו מוסמכים לעריכת דין באיחוד האירופי והמדריך איננו בגדר חוות דעת משפטית. תפקידו לשמש כמעין מורה נבוכים למושגים ולעקרונות הכלולים בחוק החדש ולסייע בהבנת יישום הוראותיו.

אנו מקווים שהמדריך הזה יועיל לכם.

 להורדת המדריך המקיף לחוק הגנת המידע האירופאי – The EU GDPR in Hebrew Guide