הרגולטורים האירופאיים ממשיכים להצר את צעדיה של פייסבוק – האם ישראל תצטרף למגמה?


מאת עו"ד שרון גיא.

בשבוע שעבר הורה הרגולטור הצרפתי לענייני הגנת מידע (CNIL) לאפליקציית המסרים המיידיים הפופולארית ווטסאפ לחדול משיתוף מידע אישי שנאסף על ידה עם פייסבוק בתוך חודש. עוד צוין בהודעה כי אם ווטסאפ לא תעשה כן, תהא החברה חשופה לסנקציות מצד הרגולטור.

הסיבה להחלטה נעוצה בקביעת הרגולטור שווטסאפ לא נתנה למשתמשים הודעה מספקת במדיניות הפרטיות שלה לגבי שיתוף המידע עם פייסבוק (שנועד לצרכי "business intelligence" ולא רק מטעמי אבטחת מידע) וממילא אף לא קיבלה את הסכמתם.

הרגולטור הצרפתי ציין  בהודעה הפומבית כי פנה אל פייסבוק שוב ושוב כדי לקבל מידע אודות סוגי המידע שנאספים על נושאי המידע בצרפת, אך פייסבוק סירבה לשתף פעולה כי לטענתה היא מבוססת בארה"ב וכפופה רק לחוקי מדינה זו.

על פי ההודעה, הרגולטור הצרפתי מוסמך ברגע שהחברה שאוספת את המידע מעבדת נתונים בצרפת. בעקבות טענותיה של פייסבוק והסתרת המידע המלא מהרגולטור הצרפתי, לא היו בידי הרגולטור הכלים לבחון את מידת עמידתן של ווטסאפ ופייסבוק בהוראות חוק הגנת המידע הצרפתי. כתוצאה מכך, יו"ר CNIL החליט להורות לווטסאפ בהודעה רשמית לחדול משיתוף הנתונים בתום חודש.

אין מדובר בהתערבות ראשונה של רגולטור בנושא שיתוף המידע בין ווטסאפ לפייסבוק. כבר באוקטובר 2016, בעקבות שינוי מדיניות הפרטיות של ווטסאפ, הביע הרגולטור האירופי (Article 29 Working Party, אשר יוחלף בקרוב בארגון ה-EDPB) את חששו מהתמורות הנרחבות במדיניות הפרטיות (ובפרט בשל שיתוף מספרי הטלפון של משתמשי ווטסאפ עם פייסבוק) וביקש את שיתוף הפעולה של ווטסאפ במתן מידע אודות הפעולות והתהליכים הכרוכים בשיתוף המידע.

למעשה, הוראת הרגולטור הצרפתי מצטרפת לשורה של החלטות וסנקציות שהתקבלו ברחבי אירופה לגבי צמצום שיתוף המידע של ווטסאפ עם החברה האם.

כך, למשל, הנציבות האירופית קנסה את פייסבוק בסכום של 110 מיליון אירו בשל מתן מידע שגוי אודות השתלטותה של פייסבוק על ווטסאפ. בנוסף, רשות ההגבלים העסקיים באיטליה קנסה את ווטסאפ בקנס בגובה 2.5 מיליון אירו והרגולטור הגרמני להגנת המידע הורה לפייסבוק לחדול מאיסוף מידע שמקורו בווטסאפ וגם למחוק את מלוא המידע שנאסף עד כה מאפליקציית המסרים המיידיים.

הקנסות שהוטלו עד כה על ווטסאפ ופייסבוק עלולים לסמן את יריית הפתיחה להטלת קנסות כבדים נוספים בעתיד. במאי הקרוב ייכנסו לתוקפן תקנות חדשות להגנת מידע של האיחוד האירופי (הGDPR), אשר יאפשרו קנסות של עד 4% מהמחזור העולמי של החברה.

הרשויות האירופיות להגנת הפרטיות (Data Protection Authorities) יוכלו לנקוט בצעדים מרחיקי לכת כנגד חברות אשר אוספות מידע על נושאי מידע בתחומי האיחוד האירופי ולפעול באופן נשכני כנד ענקיות המידע כדוגמת פייסבוק וגוגל.

ומה בישראל?

גם החוק בישראל דורש מגוף האוסף מידע אישי לספק הודעה ברורה על איסוף המידע והעברתו לאחרים. החוק אף דורש את הסכמת המשתמשים למטרות השימוש – לא רק של אוסף המידע (ווטסאפ), אלא גם מטרות השימוש של מי שמקבל את המידע (פייסבוק).

עד כה הרשות להגנת הפרטיות בישראל (לשעבר רמו"ט) נמנעה מלהתערב בפעילותן של ווטסאפ ופייסבוק, לנהל חקירות לגבי פעילותן ולהטיל עליהן עיצומים כספיים. פייסבוק מנהלת 4.4 מיליון חשבונות של משתמשים ישראליים (כך על פי פרסומים משנת 2015. קרוב לוודאי שכיום מספר החשבונות אף גדול יותר). ווטסאפ מנהלת, על פי הערכות, כ-5 מיליון חשבונות משתמשים ישראליים. שתי החברות מציעות ממשקי משתמש בשפה העברית, המיועדים בעיקרם למשתמשים ישראליים.

מנגד, בתי משפט בישראל רכשו סמכות שיפוט על פייסבוק ודנו בענייניה בישראל או בהקשר למשתמשים ישראליים. כך לדוגמה, לאחרונה ניתנה פסיקת בית משפט העליון (השופט סולברג) בערעור שהוגש על ידי פייסבוק בעניין החלטת בית המשפט המחוזי להורות לפייסבוק להחזיר לפעילות את עמוד "סטטוסים מצייצים" של מר אבי לן. כבר במסגרת סיכומיה של פייסבוק בערכאה התחתונה ויתרה פייסבוק על טענות לגבי תחולת החוק הישראלי עליה. בית המשפט הורה לחברה להשיב לפעילות את העמוד שהוסר.

עוד נציין כי התערבות כזו מצד הרשות להגנת הפרטיות בפעילותה של חברה זרה לא תהווה תקדים. באוגוסט 2011 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט) כי התירה לגוגל להפעיל בארץ את שירות Google Street View  כחלק משירותGoogle Maps .

יש לשער שהרשות להגנת הפרטיות בישראל בוחנת את ההתערבות של הרשויות המקבילות לה באיחוד האירופי לגבי שיתוף הפעולה בין ווטסאפ לפייסבוק. לא מן הנמנע שהרשות תפעל באופן דומה.

 


המזכר לעיל מספק סקירה כללית של הנושא האמור בו. אין מדובר בחוות דעת משפטית. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לעוה"ד דן אור-חוף ושרון גיא, טל – office@or-hof.com ; 03-5620992


עוד אודות הגנת מידע ופרטיות בישראל ובעולם :

בקרו גם בבלוג שלנו באנגלית :